Pioli: Melawan Empoli Akan Lebih Sulit daripada Chelsea

Stefano Pioli mewanti-wanti AC Milan soal laga-laga yang akan datang. Pioli menilai Empoli akan lebih sulit dihadapi daripada Chelsea.

Pioli: Melawan Empoli Akan Lebih Sulit daripada Chelsea
Stefano Pioli mewanti-wanti AC Milan soal laga-laga yang akan datang. Pioli menilai Empoli akan lebih sulit dihadapi daripada Chelsea.